Huidige expositie

Transport over het Leewater

1 oktober gaat een nieuwe expositie van start en dit keer is er in het vervoer over water in vroeger tijden gedoken. Het Westland was een gebied dat nog niet ontsloten was en daardoor waren de inwoners aangewezen op de waterwegen in de regio. Zowel boeren, tuinders als ondernemers voeren met hun platte schuit naar hun plaats van bestemming. Zo ook in De Lier, waar de schuiten niet alleen hun weg zochten naar veiling Westerlee, maar de schippers over de Lee naar allerlei bestemmingen voeren met hun schuit.

In de tentoonstelling is de ontwikkeling van de Westlandse schuit vanaf de zeventiende eeuw te zien. Het belang van de Lee voor het ontstaan van het dorpje De Lier vanaf ongeveer het jaar 1000 krijgt een prominente plaats; het stroomgebied van de Lee was voor bijna alle Lierse bedrijven de belangrijkste vorm van transport.

Op overzichtskaarten is te zien welke Lierse bedrijven en locaties vanaf de negentiende eeuw afhankelijk waren van schuiten en schippers. Daarnaast is er een flink aantal schilderijen te zien waarop de Westlandse schuit is afgebeeld, afkomstig uit een privécollectie. Afbeeldingen waaruit blijkt dat de schuit een onmisbare rol vervulde bij het vervoer van producten.

In de expositie zullen schaalmodellen van Westlanders te bewonderen zijn en veel originele voorwerpen die met het vervoer over water te maken hebben.

Er worden in deze periode interessante activiteiten rond de varende Westlanders georganiseerd; voor informatie zie de website van het museum.

De Theebukker op het voorplein van Museum De Timmerwerf

Transport over het Leewater. Van 1 oktober tot juni 2023
Transport over het Leewater. Van 1 oktober tot juni 2023
Houtdraaigroep De Lier. En Jan van Geest geeft om 13.00 en 14.30 uur zijn lezing over het vrachtvervoer met de westlanders
Houtdraaigroep De Lier. En Jan van Geest geeft om 13.00 en 14.30 uur zijn lezing over het vrachtvervoer met de westlanders
Museumweekend - Rondvaart met excursie over de Lee
Museumweekend - Rondvaart met excursie over de Lee
Open Huis Historische Werkgroep Oud De Lier van 10.00 – 12.00 uur
Open Huis Historische Werkgroep Oud De Lier van 10.00 – 12.00 uur