In de huid van

De Lier en toneel zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Al ver voor de Tweede Wereldoorlog waren er toneelgroepjes actief die het publiek lieten genieten van blijspelen en kluchten. De eerste officiële verenigingen werden opgericht in 1945/1946. Het feit dat deze toneelverenigingen in 2013 nog steeds bestaan en actief zijn, onderstreept de reputatie van het toneelspelende dorp. 

Het was Peter Keijzer die voorstelde om een expositie samen te stellen die bestaat uit fotomateriaal van toneelspelende Lierenaars. Een idee dat het bestuur direct aansprak. De in een toneelfamilie opgegroeide dorpsgenoot kent beide verenigingen goed door o.a. zijn vader Anton Keijzer, medeoprichter van Kunst & Genoegen en jarenlang regisseur van beide verenigingen.

Vanuit de nalatenschap zijn veel aansprekende foto’s bewaard gebleven, maar ook een oproep in de media heeft tot een prachtige aanvulling van fotomateriaal geleid. Verder hebben (ex)toneelspelers en -speelsters die niet bij Lierse verenigingen zijn aangesloten foto’s aangeleverd. “Eigenlijk een ondankbare klus omdat we veel meer toneelspelenden in beeld hadden willen brengen en helaas keuzes moesten maken”, aldus de samensteller van deze expositie die tientallen foto’s onaangeroerd moest laten.

Op deze expositie zult u  naast de vele foto’s kunnen genieten van de gelijknamige  film ‘In de huid van…’, samengesteld uit interviews met oudere en jongere dorpsgenoten die hun toneelervaringen met u delen. Kortom, wij denken als bestuur van Stichting ‘De Timmerwerf’ u weer een verrassende expositie aan te kunnen bieden door u mee te nemen in de wondere wereld van toneel, waarin het ‘in de huid kruipen van een ander’ centraal staat.

Tijdens de openingsuren op zaterdag zullen de bezoekers kunnen genieten van improvisatietoneel in en rondom De Timmerwerf. Het dagelijkse leven van de timmerman en van bewoners uit vervlogen tijden zal door leden van de toneelverenigingen worden uitgebeeld.

Regelmatig worden er op zolder korte toneelstukjes opgevoerd en verder zullen er gedurende de tentoonstellingsperiode diverse activiteiten georganiseerd worden die allemaal met amateurtoneel te maken hebben.

De Theebukker op het voorplein van Museum De Timmerwerf

Expositie ‘Honderd jaar Oranjevereniging’ (t/m 22 mei 2021)
Expositie ‘Honderd jaar Oranjevereniging’ (t/m 22 mei 2021)
Lierse Amateur Kunstenaars (4 juni t/m 28 augustus 2021)
Lierse Amateur Kunstenaars (4 juni t/m 28 augustus 2021)
Poppenhuizen (11 september 2021 t/m 19 februari 2022)
Poppenhuizen (11 september 2021 t/m 19 februari 2022)
Varende Westlanders (5 maart 2022 t/m juli 2022)
Varende Westlanders (5 maart 2022 t/m juli 2022)