Nieuws

In onze laatste Nieuwsbrief staan de data van de Bradelierweek 2018 verkeerd vermeld. Wij zijn in die week extra open op

woensdag 15 augustus van 12.00 tot 17.00 uur

donderdag 16 augustus Timmeren voor kinderen van 10.00 tot 12.00 uur en museum open van 12.00 tot 21.00 uur

vrijdag 17 augustus Timmeren voor kinderen van 10.00 tot 12.00 uur en museum open van 12.00 tot 19.00 uu

 

Demonstraties Lierse Amateurkunstenaars in De Timmerwerf

Van 14 juli tot en met 25 augustus is de jaarlijkse LAK-expositie van de Lierse Amateur Kunstenaars te bezoeken. Het aanbod was groot en de werken bieden een mooi palet van wat de amateurs aan hun dorpsgenoten willen laten zien. Verschillende technieken zijn gebruikt en de kwaliteit is hoog. De toegang is gratis en dat wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Oranjecomité.

Iedere zaterdagmiddag komt een van de exposanten om zijn of haar werk te demonstreren. Zaterdag 14 juli is dat Margreet van Geest, die als docent Beeldende Vorming in het basisonderwijs werkzaam is. Schilderen is al vele jaren haar passie. Haar motto is: ontdekken en plezier beleven aan wat je met materiaal en kleur kan doen is een leerzaam en leuk proces! Margreet laat zien hoe een schilderij ontstaat. Zij schildert intuïtief met gebruik van papier en acryl en speelt met kleurnuances. Bezoekers mogen ook de kwast ter hand nemen en met haar meedoen.

Op zaterdag 21 juli staan Peter Dukker en Peter Verbeek van 11.00 tot 16.00 uur samen in de werkplaats, waar zij meer van hun werk laten zien. Peter Dukker werkt al jaren met acryl en pastel, heeft een creatieve aanpak en kan boeiende onderwerpen kleurrijk weergeven.
Peter Verbeek werkt met acryl en olieverf op doek, papier en paneel, waarbij hij vaak gebruikmaakt van een paletmes. Hij heeft ook meerdere schilderijen in aquarel gemaakt.
Beide exposanten zullen op de aangegeven zaterdag demonstraties geven en met alle plezier vertellen zij u over deze boeiende hobby.

Op zaterdag 28 juli is Edith Smit van 12.00 tot 16.00 uur aanwezig. Edith beoefent al heel lang verschillende kunstvormen. Onder de titel ‘fragmenten’ laat zij een stuk van haar werk zien vanaf 1975 tot nu. Met bijbehorende documentatie geeft zij een beeld van de touwweefsels en sculpturen, de serie met de uitgespeelde muziekinstrumenten, de schilderijen en collages gedurende deze periode. U bent van harte welkom om met haar van gedachten te wisselen of vragen te stellen over haar werk.

Vrijwilligersuitje

Op zaterdag 9 juni was het weer zover: de jaarlijkse traditie om met alle vrijwilligers van museum De Timmerwerf in De Lier een middag op stap te gaan. Het weer was prachtig en een flink aantal vrijwilligers had gekozen voor de fiets. Dit keer voerde de tocht niet ver, want de eerste stop was bij het Westlands Museum in Honselersdijk. Daar werd de groep heel gastvrij ontvangen met koffie en appeltaart en conservator Ton Immerzeel had een duidelijk verhaal over het ontstaan van de tuinbouw en de opbouw van de collectie. Zowel binnen als buiten was er genoeg te zien, dus de groep zwermde uit in het museum en in de historische tuin. 

De volgende etappe leidde naar de historische druivenkwekerij De Sonnehoeck in Kwintsheul. Ook daar werd de groep ontvangen met koffie en Jan van Geest vertelde wat over hun organisatie en vrijwilligers. Hij sprak zijn waardering uit voor de prima samenwerking tussen De Sonnehoeck en De Timmerwerf. Drie rondleiders voerden de bezoekers door de druivenkassen en vertelden over de Westlandse druiventeelt. Hun aanstekelijke verhalen spraken de rechtgeaarde Westlanders zeer aan, net zoals het Westlands Museum een feest van herkenning was. De stemming was opperbest en steeg nog meer toen de alcoholische druivensap werd geschonken. Misschien dat sommige fietsers op een ietwat zwierige manier naar De Lier terugkeerden, maar alle vrijwilligers kunnen weer terugkijken op een heel geslaagd uitstapje.

Foto's Vrijwilligersuitje

Foto's Aat en Ria Harteveld

DSC_0002.jpg
DSC_0003.jpg
DSC_0004.jpg
DSC_0005.jpg
DSC_0006.jpg
DSC_0007.jpg
DSC_0010.jpg
DSC_0011.jpg
DSC_0013.jpg
DSC_0014.jpg
DSC_0016.jpg
DSC_0017.jpg
DSC_0018.jpg
DSC_0019.jpg
DSC_0020.jpg
DSC_0022.jpg
DSC_0024.jpg
DSC_0025.jpg
DSC_0026.jpg
DSC_0027.jpg
DSC_0028.jpg
DSC_0029.jpg
DSC_0032.jpg
DSC_0034.jpg
DSC_0035.jpg
DSC_0036.jpg
DSC_0037.jpg
DSC_0038.jpg
DSC_0043.jpg
DSC_0047.jpg
DSC_0048.jpg
DSC_0049.jpg
DSC_0050.jpg
DSC_0052.jpg
DSC_0053.jpg
DSC_0055.jpg
DSC_0056.jpg
DSC_0057.jpg
DSC_0059.jpg
DSC_0060.jpg
DSC_0062.jpg
DSC_0063.jpg
DSC_0064.jpg
DSC_0066.jpg
DSC_0067.jpg
DSC_0068.jpg
DSC_0074.jpg
DSC_0076.jpg
DSC_0077.jpg
DSC_0078.jpg
DSC_0079.jpg
DSC_0080.jpg
DSC_0081.jpg
DSC_0082.jpg
DSC_0083.jpg
DSC_0085.jpg
DSC_0086.jpg
DSC_0087.jpg
DSC_0088.jpg
DSC_0091.jpg
DSC_0092.jpg
DSC_0093.jpg
DSC_0094.jpg
DSC_0096.jpg
DSC_0098.jpg
DSC_0099.jpg
DSC_0100.jpg
DSC_0102.jpg
DSC_0105.jpg
DSC_0106.jpg
DSC_0108.jpg
DSC_0112.jpg
DSC_0113.jpg
DSC_0114.jpg
DSC_0115.jpg
DSC_0116.jpg
DSC_0117.jpg
DSC_0119.jpg
DSC_0120.jpg
DSC_0123.jpg
DSC_0125.jpg
DSC_0129.jpg
DSC_0132.jpg
DSC_0135.jpg
DSC_0137.jpg
DSC_0138.jpg
DSC_0139.jpg
DSC_0140.jpg
DSC_0141.jpg
DSC_0142.jpg

UNIEKE PRESENTATIE VAN DE ‘SCHATTEN’ VAN DE TIMMERWERF.

Museum De Timmerwerf vormt samen met de Dom het historisch hart van De Lier. In 1994 werd een eeuwenoude timmerwerkplaats van de ondergang gered door een enthousiaste groep particulieren en bedrijven. Na de restauratie van het gebouw en de inrichting kreeg De Timmerwerf in 2000 zijn bestemming als museum.

Vele wisseltentoonstellingen en andere activiteiten hebben hier in de afgelopen jaren plaatsgevonden. Nu is de tijd gekomen om ook op een andere manier de unieke en veelal eeuwenoude objecten in de museumcollectie aan een breed publiek te presenteren.
Op moderne wijze kan de bezoeker straks kennismaken met hoe in het verleden het timmerambacht bedreven werd. Gereedschappen die betrekking hadden op de bouw en het onderhoud van molens en hooibergen zullen via beeld en geluid nader belicht gaan worden. Denk hierbij aan de kaapstander, profielschaven, kelderwinden, etc.

Daarnaast zal de Westlandkaart, die nu al via internet te bezoeken is, op interactieve wijze worden geïntegreerd. Hierop zal veel historische informatie over De Lier te vinden zijn, waaronder ook alle molens die bij De Timmerwerf in onderhoud waren.
Als de nieuwe vorm van presenteren straks gereed is, is het museum weer ’up to date’ voor de komende jaren. Voor de gehele aanpak is een investering nodig van € 70.000, wat deels gefinancierd wordt uit eigen middelen en naar wij hopen via subsidiebijdragen vanuit diverse fondsen.

Voor het onderhoud en het actueel houden van de informatie zal echter een fors exploitatietekort ontstaan, dat wij niet zelf kunnen invullen. Dit tekort willen wij voor de komende acht jaar afgedekt hebben. Hiervoor wordt binnenkort een wervingsactie gestart.

In memoriam Anton van der Sande

Wij gedenken ons oud-bestuurslid Anton van der Sande, die op 11 november j.l. overleed. In december 1993 benaderde het voorlopig bestuur van De Timmerwerf hem met de vraag om in het bestuur plaats te nemen. Een schot in de roos, want Anton heeft die functie met verve en passie vervuld tot hij in 2011 afscheid nam van het bestuur. Dit betekende geenszins het einde van zijn betrokkenheid, want Anton bleef aan het museum verbonden als vrijwilliger. We kunnen wel stellen dat hij tot in de haarvaten van het museum zat en dat tot bijna het laatste moment, toen we hem vanwege zijn afnemende gezondheid moesten gaan missen op de vrijdagochtend.

Die vrijdagochtend stond model voor alle activiteiten die Anton runde voor het museum. Zijn timmerkwaliteiten waren zeer beperkt, maar het wekelijks opwinden van de klok, zijn verhalen en zijn grappen uit de scheurkalender bepaalden zestien jaar lang de sfeer binnen een hechte groep mensen. Zijn warme belangstelling en collegialiteit fungeerden als smeerolie.

Die was ook kenmerkend in zijn omgang met het bestuur, de vrijwilligers, de leden van de Club van 100 en de donateurs en niet te vergeten de kinderen, die De Timmerwerf bezochten. Anton kon hen moeiteloos twee uur bezighouden met zijn verhalen en met het timmeren van houten speelgoed. Niet alleen de kinderen hingen aan zijn lippen, ook de overige bestuursleden en suppoosten konden heel wat van hem leren.

Antons kennis van de geschiedenis van De Lier en het Westland was fenomenaal. Gelukkig hebben veel inwoners daar kennis van kunnen nemen, want Anton heeft veel – vaak in samenwerking met anderen – gepubliceerd.
Genieten hebben we ook van hem geleerd. Je kunt veel werk verzetten als je het met plezier en vanuit je hart doet. De geneugten van het leven liet Anton niet aan zich voorbijgaan. Na afloop van een vergadering was een welverdiend borreltje op zijn plaats en na de opening van de exposities nam Anton zijn vaste plaats in aan de keukentafel om alle gasten van een drankje te voorzien.

De Timmerwerf heeft altijd onvoorwaardelijk op hem kunnen rekenen. We zijn hem dankbaar voor alles en zoals Cor van de Mark het in zijn dankwoord formuleerde: we zijn hem schatplichtig.

De Theebukker op het voorplein van Museum De Timmerwerf

Opening expositie Lierse Amateur Kunstenaars. 14 juli t/m 25 augustus
Opening expositie Lierse Amateur Kunstenaars. 14 juli t/m 25 augustus
Edith Smit demonstreert (12:00 - 16:00 uur)
Edith Smit demonstreert (12:00 - 16:00 uur)
Bradelierweek. Deze dag open van 12:00 tot 17:00 uur
Bradelierweek. Deze dag open van 12:00 tot 17:00 uur
Timmeren voor kinderen van 10.00 tot 12.00 uur en museum open van 12.00 tot 21.00 uur
Timmeren voor kinderen van 10.00 tot 12.00 uur en museum open van 12.00 tot 21.00 uur