Nieuws

17 november: Fietsexcursies met een gids langs Lierse waterbergingsprojecten

De expositie ‘Pompen of Verzuipen’ besteedt met foto- en filmmateriaal ruim aandacht aan de enorme wateroverlast uit 1998. Daarnaast laat het Hoogheemraadschap van Delfland een uitgebreide presentatie zien van alle uitgevoerde maatregelen in en rondom De Lier om herhaling van wateroverlast te voorkomen.

De waterhuishouding vraagt in De Lier constant aandacht met creatieve oplossingen. Sommige projecten kan iedereen aanwijzen, maar er zijn ook veel onbekende projecten uitgevoerd die veelal aan ons oog voorbijgaan.


De Timmerwerf heeft samen met medewerkers van Delfland een drietal zeer interessante fietsexcursies samengesteld langs de waterbergingsprojecten in de drie Lierse polders. Onder leiding van een medewerker van Delfland krijgt u daar een deskundige uitleg over en tijdens de excursie kunt u hen ook alles vragen wat u altijd al over waterbeheer wilde weten.

De fietsexcursies starten bij De Timmerwerf en duren ongeveer anderhalf uur. Vertrek 10.00 uur en deelname is voor eigen risico. De kosten zijn € 3,- per persoon en kinderen onder de 12 jaar zijn gratis. Elke deelnemer krijgt een routebeschrijving met een duidelijke plattegrond mee en heeft hiermee ook gratis toegang tot de expositie.

Op 13 oktober hebben zo’n twintig belangstellenden aan de eerste fietsexcursie door de Oude Lierpolder deelgenomen. De tocht leverde veel verrassingen op en een aantal deelnemers is van plan om ook met de volgende fietsexcursie mee te gaan. U ook?

Dit jaar staan nog twee fietsexcursies gepland:
17 november route 2 door de Hoefpolder
22 december route 3 door de Kralingerpolder

Mochten de weersomstandigheden op de excursiedatum te slecht zijn, dan schuiven we de fietstocht een week op.

Zaterdag 17 november: start om 10.00 uur bij Museum ‘De Timmerwerf’, Hoofdstraat 63 in De Lier,

Rectificatie Start van het Project Herinrichting Voorzolder

In onze laatste nieuwsbrief staat een fout met betrekking tot de datum Start Project Herinrichting Voorzolder. Deze datum is 16 november.

Nieuwsbrief nr. 76 is aangepast op de website 

Demonstraties door Lierse brandweer bij De Timmerwerf

Op zaterdag 3 november komt de Lierse brandweer een aantal demonstraties geven op het gebied van de bestrijding van wateroverlast. Frank van der Velden is er met de indrukwekkende brandweermotor. In de nabijheid van het museum wordt een Dompel Pomp Unit (DPU) geplaatst waarbij de mannen uitleg geven over de werking en de toepassing van de Unit.

Aan de straat staat het Hulpverleningsvoertuig (HV) met de brandweervlag in top. De HV wordt gebruikt voor de technische hulpverlening en beschikt daarom over een dompelpomp, een waterstofzuiger, lekdichtingsmiddelen, enz. Op het voorplein staat de brandweertent met statafels waar de mensen allerlei informatie kunnen krijgen.

Het meest spectaculaire onderdeel is de slamdam, waarmee een nooddijk wordt gelegd in de Hoofdstraat. In 1998 werden nog vele duizenden zakken zand gevuld om het water tegen te houden, maar een nieuwe Nederlandse vinding maakt het slepen met zware zandzakken overbodig.

De slamdam bestaat uit grote mobiele slangen die uitgerold worden en met water zijn gevuld. Zo is het mogelijk om over langere lengtes in betrekkelijk korte tijd bewoond gebied te beschermen tegen hoog water. Nadat de kritieke situatie voorbij is, worden de slangen eenvoudig geleegd en weer opgerold in de verpakking. 

De Lierse brandweer bestaat dit jaar 85 jaar en zet zichzelf hiermee op de kaart. Een extra feestelijk tintje wordt aan deze dag gegeven door de familie Stolze, die rond 10.30 en 11.30 uur een rondje maken door het dorp in hun oude brandweerauto. Verder heeft u natuurlijk de gelegenheid om de tentoonstelling over de wateroverlast uit 1998 in De Timmerwerf te bekijken.

Foto's demonstratie Lierse Brandweer

DSCN7730.JPG
DSCN7732.JPG
DSCN7734.JPG
DSCN7737.JPG
DSCN7738.JPG
DSCN7741.JPG
IMG_20181103_095458294_HDR.JPG
IMG_20181103_100555599_HDR.JPG
IMG_20181103_100830351_HDR.JPG

Afscheid Nel Valstar – Valstar

Op 13 oktober heeft het bestuur afscheid genomen van onze suppoost Nel Valstar, die heeft aangegeven te willen stoppen in verband met gezondheidsproblemen. Nel heeft een lange staat van dienst in ons museum: zij startte in 2001! Vele voetstappen in het museum achter haar en een mooie tijd om op terug te kijken.

Vijzelspel voor kinderen

Op de zaterdagen staat een vijzelspel op het voorplein van het Hoogheemraadschap van Delfland. Daarmee kunnen de kinderen ervaren hoe het water in de polder in twee stappen vanuit de sloten omhoog werd gebracht naar de hogere boezem.

Fietsexcursie 13 oktober

Op die zaterdagochtend vertrok vanuit De Timmerwerf een groep van zo’n twintig belangstellenden, die onder leiding van twee medewerkers van het Hoogheemraadschap door de Oude Lierpolder fietste.

Het leverde de een na de andere verrassing op: waar we anders vrolijk langs fietsen, blijkt nogal wat geïnstalleerd te zijn door het Hoogheemraadschap om de waterhuishouding onder controle te houden. De reacties waren heel enthousiast en deze deelnemers zijn vast van plan om de volgende fietsexcursie op 17 november door de Hoefpolder mee te maken. U ook?

Opening ‘Pompen of verzuipen’

Er was meer dan een jaar aan gewerkt, maar eindelijk was het dan zover. Op zaterdag 15 september, precies twintig jaar na de overstroming van De Lier, vulde de werkplaats zich met mensen die aan de voorbereiding van de expositie hadden meegewerkt. Zij kwamen uit allerlei geledingen: de brandweer, de WOS, gedupeerden en bestuurders van de toenmalige gemeente De Lier en het Hoogheemraadschap van Delfland.

Wethouder Coby Gardien verrichtte de openingshandeling op het voorpleintje van De Timmerwerf door een pomp in werking te stellen, waarop het overtollige water via een pijp door de brievenbus van een deur naar buiten wegliep. Precies zoals het toen bij veel ondergelopen huizen in De Lier gebeurde. 

Voorzitter Henk van Lenteren maakte duidelijk wat de impact en de gevolgen van de wateroverlast toen waren. Iedereen heeft nog steeds zijn of haar verhaal over deze ramp en de saamhorigheid bij de aanpak van de overstroomde gebieden.

Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft een actief aandeel in deze expositie. Op enkele panelen wordt in kaart gebracht welke maatregelen zijn genomen naar aanleiding van de ramp en ook de toekomstige plannen worden gepresenteerd. Hoogheemraad Mevrouw Antoinette Jans lichtte de plannen toe voor de genodigden en toonde zich blij met de expositie in De Timmerwerf, die hun aanpak op deze manier voor de burger zichtbaar maakt.

Wethouder mevrouw Gardien sloot zich bij deze woorden aan. Zij onderstreepte het belang en de actualiteit van de expositie en benadrukte dat niet alleen de overheid, maar ook de burgers zelf allerlei maatregelen kunnen treffen om extreme wateroverlast tegen te gaan. Beide spreeksters verwachten dat we de komende tijd vaker met extreme omstandigheden kunnen worden geconfronteerd en daarmee waren we weer aanbeland bij de situatie van 14 en 15 september 1998.

De voorzitter sloot af en stelde de vraag of er in de toekomst weer zo met vereende krachten en via korte lijnen zal worden gewerkt, mocht zo’n ramp opnieuw het Westland treffen. Dit gaf voldoende stof om over te praten en onder het genot van een hapje en drankje de expositie te bekijken. Een mooie start van een bijzondere tentoonstelling.

Opening expo Pompen of verzuipen

DSCN7671.JPG
DSCN7672.JPG
DSCN7675.JPG
DSCN7678.JPG
DSCN7680.JPG
DSCN7681.JPG
DSCN7683.JPG
DSCN7684.JPG
DSCN7685.JPG
DSCN7686.JPG
DSCN7688.JPG
DSCN7689.JPG
DSCN7690.JPG
DSCN7694.JPG
DSCN7696.JPG
DSCN7697.JPG
DSCN7698.JPG

Foto’s van het Oranjefeest in 1946: wie is wie?

Vorig jaar hebben we via het Historisch Archief Westland bij toeval een uitgebreide fotoserie over het Oranjefeest uit 1946 ontdekt. Het eerste Oranjefeest na de bevrijding is in opdracht van de gemeente De Lier met bijna drie honderd foto’s door een beroepsfotograaf vastgelegd. Deze foto’s zijn nog van uitstekende kwaliteit en waren altijd in het gemeentearchief opgeslagen en nooit eerder gepubliceerd.

De foto’s laten vele honderden Lierenaars zien van oud tot jong, uitbundig deelnemend aan allerlei activiteiten in de Hoofdstraat en op het feestterrein, het weiland van de familie Van der Ende, recht tegenover het oude gemeentehuis. Op deze feestlocatie staan nu de Triangel en de Ruyterhof.

Museum De Timmerwerf heeft alle foto’s op groot formaat laten uitprinten en in zes albums opgeslagen. Tijdens de Braderie hebben al tientallen mensen naar deze foto’s gekeken en velen herkenden familieleden en andere bekende Lierenaars. Het zijn niet alleen de honderden mensen die aandacht vragen, maar ook de historische straatbeelden van het dorp zo kort na de oorlog zijn bijzonder.

Het is de bedoeling dat we met uw hulp zoveel mogelijk namen kunnen koppelen aan de foto’s. Vanwege de grote belangstelling voor deze unieke fotoserie uit 1946 willen we de fotoalbums elke zaterdag tot half september in de werkplaats van De Timmerwerf laten zien. We zullen velen van u hier ongetwijfeld een groot plezier mee doen en hopelijk lukt het om met uw hulp zoveel mogelijk mensen te herkennen. Op een later moment zullen we deze fotoalbums ook aan bewoners van de Triangel laten zien.

UNIEKE PRESENTATIE VAN DE ‘SCHATTEN’ VAN DE TIMMERWERF.

Museum De Timmerwerf vormt samen met de Dom het historisch hart van De Lier. In 1994 werd een eeuwenoude timmerwerkplaats van de ondergang gered door een enthousiaste groep particulieren en bedrijven. Na de restauratie van het gebouw en de inrichting kreeg De Timmerwerf in 2000 zijn bestemming als museum.

Vele wisseltentoonstellingen en andere activiteiten hebben hier in de afgelopen jaren plaatsgevonden. Nu is de tijd gekomen om ook op een andere manier de unieke en veelal eeuwenoude objecten in de museumcollectie aan een breed publiek te presenteren.
Op moderne wijze kan de bezoeker straks kennismaken met hoe in het verleden het timmerambacht bedreven werd. Gereedschappen die betrekking hadden op de bouw en het onderhoud van molens en hooibergen zullen via beeld en geluid nader belicht gaan worden. Denk hierbij aan de kaapstander, profielschaven, kelderwinden, etc.

Daarnaast zal de Westlandkaart, die nu al via internet te bezoeken is, op interactieve wijze worden geïntegreerd. Hierop zal veel historische informatie over De Lier te vinden zijn, waaronder ook alle molens die bij De Timmerwerf in onderhoud waren.
Als de nieuwe vorm van presenteren straks gereed is, is het museum weer ’up to date’ voor de komende jaren. Voor de gehele aanpak is een investering nodig van € 70.000, wat deels gefinancierd wordt uit eigen middelen en naar wij hopen via subsidiebijdragen vanuit diverse fondsen.

Voor het onderhoud en het actueel houden van de informatie zal echter een fors exploitatietekort ontstaan, dat wij niet zelf kunnen invullen. Dit tekort willen wij voor de komende acht jaar afgedekt hebben. Hiervoor wordt binnenkort een wervingsactie gestart.

In memoriam Anton van der Sande

Wij gedenken ons oud-bestuurslid Anton van der Sande, die op 11 november j.l. overleed. In december 1993 benaderde het voorlopig bestuur van De Timmerwerf hem met de vraag om in het bestuur plaats te nemen. Een schot in de roos, want Anton heeft die functie met verve en passie vervuld tot hij in 2011 afscheid nam van het bestuur. Dit betekende geenszins het einde van zijn betrokkenheid, want Anton bleef aan het museum verbonden als vrijwilliger. We kunnen wel stellen dat hij tot in de haarvaten van het museum zat en dat tot bijna het laatste moment, toen we hem vanwege zijn afnemende gezondheid moesten gaan missen op de vrijdagochtend.

Die vrijdagochtend stond model voor alle activiteiten die Anton runde voor het museum. Zijn timmerkwaliteiten waren zeer beperkt, maar het wekelijks opwinden van de klok, zijn verhalen en zijn grappen uit de scheurkalender bepaalden zestien jaar lang de sfeer binnen een hechte groep mensen. Zijn warme belangstelling en collegialiteit fungeerden als smeerolie.

Die was ook kenmerkend in zijn omgang met het bestuur, de vrijwilligers, de leden van de Club van 100 en de donateurs en niet te vergeten de kinderen, die De Timmerwerf bezochten. Anton kon hen moeiteloos twee uur bezighouden met zijn verhalen en met het timmeren van houten speelgoed. Niet alleen de kinderen hingen aan zijn lippen, ook de overige bestuursleden en suppoosten konden heel wat van hem leren.

Antons kennis van de geschiedenis van De Lier en het Westland was fenomenaal. Gelukkig hebben veel inwoners daar kennis van kunnen nemen, want Anton heeft veel – vaak in samenwerking met anderen – gepubliceerd.
Genieten hebben we ook van hem geleerd. Je kunt veel werk verzetten als je het met plezier en vanuit je hart doet. De geneugten van het leven liet Anton niet aan zich voorbijgaan. Na afloop van een vergadering was een welverdiend borreltje op zijn plaats en na de opening van de exposities nam Anton zijn vaste plaats in aan de keukentafel om alle gasten van een drankje te voorzien.

De Timmerwerf heeft altijd onvoorwaardelijk op hem kunnen rekenen. We zijn hem dankbaar voor alles en zoals Cor van de Mark het in zijn dankwoord formuleerde: we zijn hem schatplichtig.

De Theebukker op het voorplein van Museum De Timmerwerf

Expositie "Pompen of verzuipen" over de wateroverlast in De Lier 1998. Tot juni 2019
Expositie "Pompen of verzuipen" over de wateroverlast in De Lier 1998. Tot juni 2019
Tweede fietsexcursie met een gids langs Lierse waterbergingsprojecten: Route 2 door de Hoefpolder
Tweede fietsexcursie met een gids langs Lierse waterbergingsprojecten: Route 2 door de Hoefpolder
Huis van Sinterklaas in De Timmerwerf van 13:00 tot 16:00 uur
Huis van Sinterklaas in De Timmerwerf van 13:00 tot 16:00 uur
Huis van Sinterklaas in De Timmerwerf van 13:00 tot 16:00 uur EN Open huis Historische Werkgroep Oud De Lier (10:00-12:00 uur)
Huis van Sinterklaas in De Timmerwerf van 13:00 tot 16:00 uur EN Open huis Historische Werkgroep Oud De Lier (10:00-12:00 uur)