Nieuws

Geschiedenis van De Lier

Jan den Hoed heeft de geschiedenis van De Lier beschreven in de stukken 'Bijna 900 jaar kerk in De Lier' en '50 jaar De Blaker'.

Ze staan hier te lezen

Zonnepanelen

Het museum is weer tijdelijk gesloten, maar we staan in die tijd niet stil. In het museum zijn bijna alle oude lampen vervangen door LED lampen en we kijken steeds naar hoe we energiezuiniger kunnen draaien. 

 De nieuwste actie is het plaatsen van zeven zonnepanelen op het dak van de zaagloods aan de zuidzijde. Voor de bezoekers liggen ze volledig uit het zicht. Mede door subsidie van de gemeente Westland hopen we deze investering binnen een aantal jaren weer terugverdiend te hebben.

Hiermee zijn we weer een stapje verder met de ‘vergroening’ van De Timmerwerf.Het is de bedoeling dat we de opgewekte energie zoveel mogelijk zelf gebruiken, samen met De Bongaard.

Actie Steenbreek

Vorig jaar vond de actie Steenbreek ook al in De Timmerwerf plaats. Toen konden mensen tegels komen inleveren en als tegenprestatie gratis planten voor hun tuin ophalen.  

Dit jaar werd een wijk in De Lier uitgekozen en hebben de bewoners van de Van Rijnstraat, Molenstraat, een stukje Kerklaan, Tuinstraat, Schoolstraat en Oosterstraat een voucher gekregen. Hiermee kunnen zij op een drietal zaterdagmiddagen een tas van actie Steenbreek in De Timmerwerf ophalen met een bouwpakket en -tekening van een vogelhuisje om dat zelf in elkaar te zetten. Ons klusteam heeft daar heel wat vrijdagochtenden aan gespendeerd. 

De laatste dag van ophalen was gepland op 19 december, maar door de lockdown wordt die middag doorgeschoven naar een later moment waarop dat weer mogelijk is.

Jubilarissen in De Timmerwerf gedecoreerd

Op vrijdagochtend 2 oktober, de vaste ochtend van het klusteam in museum De Timmerwerf, werden twee vrijwilligers van het eerste uur overvallen door taart bij de koffie, een speech van de voorzitter van het museum Henk van Lenteren en daarna het onverwachte bezoek van Piet
Vreugdenhil, wethouder van de gemeente Westland.

Arie Bijl en Leen Paauwe waren de eerste mannen die 25 jaar geleden door het bestuur van de Stichting De Timmerwerf, in 1994 opgericht, werden benaderd om zich in te zetten voor de renovatie van het pand. Zij begonnen op zolder waar een schat aan eeuwenoud gereedschap onder een decimeter stof verborgen lag. Met recht een schat, want daardoor bleek een unieke en zeer oude collectie voor de eeuwigheid bewaard te zijn gebleven, die nu de kern van het museum is. Tijdens de
professionele restauratie werden de mannen breed ingezet.

Vanaf 2000, toen het pand zijn bestemming van museum kreeg, tot op de dag van vandaag zijn Arie en Leen elke vrijdagochtend present om met het klusteam allereerst de toestand in De Lier en in de wereld te bespreken. Daarna worden alle voorkomende werkzaamheden verricht en tentoonstellingen voorbereid.

Leen heeft zich gespecialiseerd in het bouwen van schaalmodellen zoals een kaapstander en een bargheeft, waarmee de werking van dergelijke apparaten kan worden gedemonstreerd.

Arie is een verwoed houtdraaier en doet dat op regelmatige tijden met Houtdraaiers De Lier in de werkplaats.

Voor hun jarenlange inzet voor De Timmerwerf en daarmee hun verdienste voor het Westland reikte wethouder Vreugdenhil hen de Westlandstek uit. Voor de dames was er een mooie ruiker, die
overigens hun echtgenoot graag eens per week afstaan. Zij krijgen iedere week een opgeruimde man thuis, iets wat beide mannen voluit beamen. Zij krijgen veel waardering en gezelligheid terug voor
hun inzet en ze hopen dat De Timmerwerf nog lang hun tweede thuis mag blijven.

Westlandstek

DSCN8237.JPG
DSCN8245.JPG
DSCN8261.JPG
DSCN8263 (2).JPG
DSCN8264.JPG
DSCN8266.JPG
DSCN8267.JPG
DSCN8269.JPG
DSCN8272.JPG
DSCN8274.JPG
DSCN8278.JPG
DSCN8279.JPG
DSCN8258.JPG
DSCN8288.JPG
DSCN8293.JPG
DSCN8298.JPG
DSCN8302 (2).JPG
DSCN8305.JPG
DSCN8282.JPG
DSCN8247.JPG
DSCN8246.JPG
DSCN8243.JPG
DSCN8248.JPG

Fietsen langs stille getuigen

De bevrijding van Nederland vond precies 75 jaar geleden plaats en 2020 was het jaar waarin veel evenementen rond de herdenking waren gepland. Helaas kunnen lang niet alle activiteiten doorgaan, maar er zijn toch veel musea die dit najaar nog eens de aandacht vestigen op 75 jaar bevrijding.

Museum De Timmerwerf vormt het historisch hart van De Lier en bewaart graag de plaatselijke geschiedenis. De Tweede Wereldoorlog was een periode die ook in De Lier diep in het leven van de mensen ingreep. Er zijn veel plekken waar kleine en grote gebeurtenissen hebben plaatsgevonden, nog afgezien van de problemen in het dagelijks leven. Heel wat huizen en boerderijen staan als stille getuigen nog steeds in de dorpskern en het buitengebied, andere zijn in de loop van de tijd verdwenen.

Het museum heeft een fietstocht in en rond De Lier samengesteld met verhalen van wat zich daar heeft afgespeeld. Het is een klein boekwerkje, dat elke zaterdagmiddag  tegen een kleine vergoeding bij het museum kan worden opgehaald. Nu er zoveel gefietst wordt, kunnen belangstellenden de tocht zelf op ieder gewenst moment gaan doen. De fietsroute is ongeveer 15 km lang, maar hij kan halverwege ingekort worden of in twee keer worden gefietst. 

Bovendien is op de zaterdagmiddagen de expositie ‘Oranje Comité al 100 jaar voor heel De Lier’ te zien, waarin ook uitgebreid aandacht wordt besteed aan de bevrijdingsfeesten van 1945 en 1946. Alle protocollen in verband met het Coronavirus worden gevolgd in het museum.

Elke zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur in Museum ‘De Timmerwerf’, Hoofdstraat 63 in De Lier.

Bevrijding De Lier groots op fotopaneel

Op woensdag 1 juli stond er plotseling een groot paneel, afgedekt met plastic, in de Hoofdstraat ter hoogte van de HEMA. Wat werd hier voor de winkelende Lierenaar verborgen gehouden? Aan het eind van de middag verzamelde zich een clubje mensen rond het gevaarte. Naast een afvaardiging van het college van B en W waren de voorzitter van het Oranje Comité, vertegenwoordigers van museum De Timmerwerf en de Historische Werkgroep Oud De Lier te zien, én de pers niet te vergeten. Opvallend was dat er een groepje van vijf heren op leeftijd aanwezig was, waarvan de gezichten veel gelijkenis vertoonden. 

Toen wethouder Piet Vreugdenhil ten tonele verscheen met historicus Jan-Willem van den Beukel in zijn kielzog, werd er meer duidelijk. De wethouder vertelde hoe een initiatief van Van den Beukel om in april in alle dorpskernen grote foto’s van de bevrijding te plaatsen in de grond werd geboord door het ons nu bekende Coronavirus. Des te mooier dat de panelen alsnog konden worden geplaatst en bij de onthulling bleek waarom de vijf heren genodigd waren. Zij staan allen op de foto, de kleinsten op de armen van een tweetal Canadese soldaten en de groteren ervoor. De broertjes Van der Kooij van de Oostbuurtseweg hadden toen de leeftijd van nul tot vijf jaar en staan daar met oranje petjes, sjerpen en een vlaggetje. Het paneel staat nu vlakbij de plaats waar de foto toentertijd is genomen.

Op de andere zijde staat een prachtige foto van de intocht van de eerste Canadezen, die op 8 april 1945 over de Woudseweg vanuit Delft kwamen. Jong en oud is aan het begin van het dorp verzameld om de helden binnen te halen. Eindelijk zijn de bevrijders in De Lier aangekomen!

Met de onthulling van dit fotopaneel werd de rondgang langs alle dorpskernen, die om 13.00 uur in Naaldwijk was gestart, afgesloten. De panelen maken deel uit van een fietstocht door het Westland, een mooi idee voor deze zomermaanden. In de app IZI Travel is een fietsroute langs de oorlogsherinneringen te vinden met stops bij het Westlands Museum en bij museum De Timmerwerf, waar nog veel meer in de exposities is te zien en te beleven.

In april is het boek ‘Bezetting en bevrijding van het Westland 1940 – 1945’ verschenen, waaraan een aantal auteurs heeft meegewerkt onder leiding van Jan-Willem van den Beukel. Daarin is veel interessante informatie en beeldmateriaal te vinden.

Oranje Comité al 100 jaar voor heel De Lier

Half maart gaat een nieuwe expositie van start in museum De Timmerwerf, die het eeuwfeest van het Oranje Comité (voorheen Oranjevereniging) als onderwerp heeft. Rond 1880 kende men in De Lier al de jaarlijkse kermis met koekslaan en brandspuiten. Het was in 1920 dat de Oranjevereniging in De Lier werd opgericht toen burgemeester J. Crezee daar het initiatief toe nam. De vereniging kende geen kerkelijk of politiek karakter, moest uit alle lagen van de bevolking bestaan en had als doel de Oranjefeesten op gepaste wijze te vieren. De gemeente dreigde op dat moment haar zelfstandigheid te verliezen en bij Naaldwijk gevoegd te worden. Na veel strijd week dat gevaar en op 13 en 14 juli 1921 kon de Oranjevereniging meteen haar eerste grote feest organiseren. Een fenomeen dat gevolgd werd door een grote optocht in 1923 ter gelegenheid van het 25-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina en vijf jaar later door een spectaculair openlucht ridderspel in 1928.

Tijdens de crisisjaren 1930-1940 bleven de kinderspelen jaarlijks op het programma staan. De geboorte van prinses Beatrix en het 40-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina in 1938 werden uitbundig gevierd, maar in 1941 werd de vereniging door de bezetter op non-actief gesteld. Vanzelfsprekend barstten de feesten na de bevrijding weer los: een prachtige optocht in september 1945 die nog eens dunnetjes werd overgedaan in augustus 1946.

Naast de feestelijkheden rond Koninginnedag en 5 mei organiseerde de Oranjevereniging de zomerfeesten, een traditie die tot op de dag van vandaag wordt voortgezet en het dorp De Lier een reputatie geeft op dat gebied. De expositie toont de geschiedenis van deze 100-jarige vereniging met heel veel originele foto’s, films, documenten en andere attributen en is in nauwe samenwerking met het Oranje Comité en de Historische Werkgroep Oud de Lier tot stand gekomen.

‘Oranje Comité al 100 jaar voor heel De Lier’

In afwachting van het moment waarop de expositie ‘Oranje Comité al 100 jaar voor heel De Lier’ kan openen verschijnt tweewekelijks een serie artikeltjes over de geschiedenis van de Oranjevereniging in De Lierenaar/Het Hele Westland en op onze website. De oude notulenboeken van de vereniging en de programmaboekjes van de Oranjefeesten vormen hiervoor de bron.

(Klik op onderstaande link)
  Notulen en programmaboekjes

Museum De Timmerwerf bedient ouderen De Lier

Nu het museum voorlopig gesloten blijft en de kant en klaar liggende expositie ‘Oranje Comité al 100 jaar voor heel De Lier’ nog niet van start kan gaan, wil het museum toch al dingen uit de expositie delen.

In september 1946 werden de eerste feesten na de bevrijding georganiseerd met een uitgebreid feestprogramma van drie dagen. Ringsteekwedstrijden met paard en wagen, op de fiets en op de brommer, kinderspelen met poppenkast en een buikspreker, een kermis en een grote muziektent.

De gemeente De Lier wilde deze feestelijkheden graag vastleggen en heeft een beroepsfotograaf opdracht gegeven om dit vast te leggen. Deze fotograaf heeft ongeveer 280 foto’s gemaakt van diverse activiteiten, de deelnemers en de vele honderden bezoekers. Allemaal unieke foto’s van goede kwaliteit.

Uiteindelijk zijn de negatieven van deze foto’s in het archief van de gemeente De Lier terechtgekomen en hebben daar onopvallend gelegen tot 2003. Bij het ontstaan van de gemeente Westland in 2004 verhuisde het Lierse archief naar Naaldwijk en daar ontdekten ze deze negatieven uit 1946.

Het Historisch Archief Westland heeft deze foto’s na enkele jaren op de digitale beeldbank geplaatst waar wij deze unieke serie bij toeval ontdekten. Op verzoek van museum De Timmerwerf zijn alle foto’s van de Oranjefeesten uit 1946 geselecteerd en toegezonden, met dank aan het Historisch Archief Westland.

De Timmerwerf heeft deze serie foto’s af laten drukken op A-4 formaat en in zes albums gebundeld. Elke foto heeft een bijlegvel waarop bezoekers de namen van herkende personen kunnen schrijven. Vanaf de zomer van 2018 liggen de albums in De Timmerwerf en vele honderden mensen hebben al menig uurtje met grote belangstelling in de albums gesnuffeld. Inmiddels zijn er ook veel namen van personen opgeschreven en hiermee krijgen de albums nog meer herkenningswaarde.

Wij willen deze albums beschikbaar stellen aan mensen die nu door de omstandigheden aan huis gebonden zijn en in deze fotoserie geïnteresseerd zijn. Voor de herkenning van de foto’s is het wel van belang dat belangstellenden in De Lier zijn opgegroeid en zelfstandig de albums kunnen bekijken. Mogelijk zijn er mensen die op jonge leeftijd aan deze feesten hebben deelgenomen en zich op de foto’s herkennen.

Gezien de maatregelen van de overheid om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen, zullen we bij het uitlenen van de albums ook alle voorzorgsmaatregelen in acht nemen.

Belangstellenden kunnen zich melden bij info@detimmerwerf.nl.

Bestuur Stichting De Timmerwerf

Wijziging ‘Open Huis’ Historische Werkgroep Oud De Lier

Belangstellenden die meer willen weten over de geschiedenis van De Lier en haar inwoners, kunnen op elke eerste vrijdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur terecht in de Zaagloods naast het museum. Dit in tegenstelling tot voorgaande jaren, waarin de Werkgroep Oud De Lier op de eerste zaterdagochtend van de maand ‘Open Huis’ hield.

Verder is de werkgroep altijd geïnteresseerd in alles wat met de geschiedenis van De Lier te maken heeft, in welke vorm dan ook. Als u in het bezit bent van dergelijk materiaal wordt u met open armen ontvangen.

De Theebukker op het voorplein van Museum De Timmerwerf

Expositie ‘Honderd jaar Oranjevereniging’ (t/m 22 mei 2021)
Expositie ‘Honderd jaar Oranjevereniging’ (t/m 22 mei 2021)
Lierse Amateur Kunstenaars (4 juni t/m 28 augustus 2021)
Lierse Amateur Kunstenaars (4 juni t/m 28 augustus 2021)
Poppenhuizen (11 september 2021 t/m 19 februari 2022)
Poppenhuizen (11 september 2021 t/m 19 februari 2022)
Varende Westlanders (5 maart 2022 t/m juli 2022)
Varende Westlanders (5 maart 2022 t/m juli 2022)