Nieuws

Paaskuiken beschilderen

Op de zaterdagen tot Pasen kunnen kinderen zelf een houten paaskuiken beschilderen voor € 1,00.

Wijziging toegangsprijzen

Vanaf 1 april 2018 worden de toegangsprijzen verhoogd.

Volwassenen: € 3,00
12-18 jaar: € 1,50
Onder 12 jaar: gratis
Groepen: € 3,00 per persoon plus € 15,00 voor de rondleiding

Mini-expositie Jantine Kreeft in museum De Timmerwerf

Zaterdag 17 maart tussen 10.00 en 16.00 uur

In de entree van het museum is een mini-expositie ingericht met het werk van Jantine Kreeft-Smits. Zij heeft zich gedurende jaren gespecialiseerd in de kalligrafie, de kunst van het schoonschrijven. Haar creativiteit op dit gebied openbaart zich in allerlei vormen van kalligrafie en haar meest recente werk is het kalligraferen op kaarsen.

Jantine beheerst ook de kunst van het boekbinden en papier scheppen. Daarnaast bekwaamt ze zich in de cartonnagetechniek, wat een prachtig assortiment aan dozen en doosjes oplevert. Perfectie is daarbij haar standaard.

Op zaterdag 17 maart is Jantine een dag aanwezig om te kalligraferen en nog meer van haar werk te tonen. Ze kan u daar alles van laten zien en uitleggen.

Zaterdag 17 maart tussen 10.00 en 16.00 uur te zien in Museum ‘De Timmerwerf’, Hoofdstraat 63 in De Lier.

‘Is het kunst of is het kitsch?’ in museum De Timmerwerf

In het kader van de expositie ‘Sprekend zilver’, die tot en met 30 juni in het museum is te bewonderen, worden er activiteiten georganiseerd die betrekking hebben op zilveren voorwerpen.

Zo komt op donderdag 22 maart juwelier antiquair Chris van Waes uit Poeldijk ’s avonds van 20.00 tot 21.30 uur in de werkplaats van het museum staan. Veel mensen bekijken al jaren het tv-programma ‘Tussen kunst en kitsch’ en misschien heeft u een of meerdere objecten waarover u meer wilt weten en die u wilt laten taxeren. Daarbij zijn zowel zilveren als gouden voorwerpen welkom. Stap binnen en laat u verrassen.

Donderdag 22 maart tussen 20.00 en 21.30 uur in Museum ‘De Timmerwerf’, Hoofdstraat 63 in De Lier.

Timmerfeest 3 maart

_DSC1259.JPG
_DSC1260.JPG
IMAG0978.jpg

‘Sprekend zilver’ in De Timmerwerf

Op zaterdag 3 maart start de nieuwe expositie met gebruikszilver uit de collectie van verzamelaar Jan Anderson van Streekmuseum Jan Anderson in Vlaardingen.

Met zilver kon je vooral in de negentiende en het begin van de twintigste eeuw laten zien hoe welvarend je was. Het begon met een zilveren cassette, die al snel gevolgd werd door luxe artikelen als druivenscharen, mergboren, kaasduimen, pepermunt- en loddereindoosjes en naaigerei. De heren maakten mooie sier met hun tabakspot, het pijpenkomfoor, de snuifdoos en alles wat met roken te maken had.

(Lees meer......)

UNIEKE PRESENTATIE VAN DE ‘SCHATTEN’ VAN DE TIMMERWERF.

Museum De Timmerwerf vormt samen met de Dom het historisch hart van De Lier. In 1994 werd een eeuwenoude timmerwerkplaats van de ondergang gered door een enthousiaste groep particulieren en bedrijven. Na de restauratie van het gebouw en de inrichting kreeg De Timmerwerf in 2000 zijn bestemming als museum.

Vele wisseltentoonstellingen en andere activiteiten hebben hier in de afgelopen jaren plaatsgevonden. Nu is de tijd gekomen om ook op een andere manier de unieke en veelal eeuwenoude objecten in de museumcollectie aan een breed publiek te presenteren.
Op moderne wijze kan de bezoeker straks kennismaken met hoe in het verleden het timmerambacht bedreven werd. Gereedschappen die betrekking hadden op de bouw en het onderhoud van molens en hooibergen zullen via beeld en geluid nader belicht gaan worden. Denk hierbij aan de kaapstander, profielschaven, kelderwinden, etc.

Daarnaast zal de Westlandkaart, die nu al via internet te bezoeken is, op interactieve wijze worden geïntegreerd. Hierop zal veel historische informatie over De Lier te vinden zijn, waaronder ook alle molens die bij De Timmerwerf in onderhoud waren.
Als de nieuwe vorm van presenteren straks gereed is, is het museum weer ’up to date’ voor de komende jaren. Voor de gehele aanpak is een investering nodig van € 70.000, wat deels gefinancierd wordt uit eigen middelen en naar wij hopen via subsidiebijdragen vanuit diverse fondsen.

Voor het onderhoud en het actueel houden van de informatie zal echter een fors exploitatietekort ontstaan, dat wij niet zelf kunnen invullen. Dit tekort willen wij voor de komende acht jaar afgedekt hebben. Hiervoor wordt binnenkort een wervingsactie gestart.

In memoriam Anton van der Sande

Wij gedenken ons oud-bestuurslid Anton van der Sande, die op 11 november j.l. overleed. In december 1993 benaderde het voorlopig bestuur van De Timmerwerf hem met de vraag om in het bestuur plaats te nemen. Een schot in de roos, want Anton heeft die functie met verve en passie vervuld tot hij in 2011 afscheid nam van het bestuur. Dit betekende geenszins het einde van zijn betrokkenheid, want Anton bleef aan het museum verbonden als vrijwilliger. We kunnen wel stellen dat hij tot in de haarvaten van het museum zat en dat tot bijna het laatste moment, toen we hem vanwege zijn afnemende gezondheid moesten gaan missen op de vrijdagochtend.

Die vrijdagochtend stond model voor alle activiteiten die Anton runde voor het museum. Zijn timmerkwaliteiten waren zeer beperkt, maar het wekelijks opwinden van de klok, zijn verhalen en zijn grappen uit de scheurkalender bepaalden zestien jaar lang de sfeer binnen een hechte groep mensen. Zijn warme belangstelling en collegialiteit fungeerden als smeerolie.

Die was ook kenmerkend in zijn omgang met het bestuur, de vrijwilligers, de leden van de Club van 100 en de donateurs en niet te vergeten de kinderen, die De Timmerwerf bezochten. Anton kon hen moeiteloos twee uur bezighouden met zijn verhalen en met het timmeren van houten speelgoed. Niet alleen de kinderen hingen aan zijn lippen, ook de overige bestuursleden en suppoosten konden heel wat van hem leren.

Antons kennis van de geschiedenis van De Lier en het Westland was fenomenaal. Gelukkig hebben veel inwoners daar kennis van kunnen nemen, want Anton heeft veel – vaak in samenwerking met anderen – gepubliceerd.
Genieten hebben we ook van hem geleerd. Je kunt veel werk verzetten als je het met plezier en vanuit je hart doet. De geneugten van het leven liet Anton niet aan zich voorbijgaan. Na afloop van een vergadering was een welverdiend borreltje op zijn plaats en na de opening van de exposities nam Anton zijn vaste plaats in aan de keukentafel om alle gasten van een drankje te voorzien.

De Timmerwerf heeft altijd onvoorwaardelijk op hem kunnen rekenen. We zijn hem dankbaar voor alles en zoals Cor van de Mark het in zijn dankwoord formuleerde: we zijn hem schatplichtig.

De Theebukker op het voorplein van Museum De Timmerwerf