Nieuws

19 mei demonstratie juwelier in museum De Timmerwerf

De expositie ´Sprekend zilver´ laat zien hoe men in de negentiende en het begin van de twintigste eeuw zijn welvaart tentoon wilde spreiden. Het begon met een zilveren cassette, die al snel gevolgd werd door luxe artikelen als druivenscharen, pepermunt- en loddereindoosjes, naaigerei en miniatuurzilver. De heren maakten mooie sier met hun tabakspot, het pijpenkomfoor, de snuifdoos en alles wat met roken te maken had. 

Zilveren sieraden zijn nooit uit de mode geweest en worden nog steeds veel gedragen, maar wel in een eigentijdse stijl. Juwelier Nederlof weet daar alles van en is blij dat het zilver deze maanden in het museum in de spotlights staat. Begin april kwam hij te midden van de expositie een zilveren schaal vervaardigen, waar veel belangstellenden op afkwamen.

Op zaterdag 19 mei is de juwelier weer een middag aanwezig om te demonstreren hoe zilveren sieraden totstandkomen.

Vergeet u dan niet om beneden in de entree de mooie mini-expositie van Jantine Kreeft-Smits te bekijken, die zich al jaren bekwaamt in de kalligrafie. Zij combineert deze kunst van het schoonschrijven met cartonnage en toont daar eveneens mooie exemplaren van.

Zaterdag 19 mei tussen 13.00 en 15.30 uur te zien in Museum ‘De Timmerwerf’, Hoofdstraat 63 in De Lier.

Timmerfeest voor kinderen was groot succes

Zaterdag 5 mei werd het Timmerfeest voor kinderen goed bezocht door ouders met hun kinderen. Er werd enthousiast getimmerd.

Demonstratie juwelier in museum De Timmerwerf

De expositie ´Sprekend zilver´ levert al veel belangstellende bezoekers op en op zaterdag 7 april is er nogeen reden om al het moois te komen bekijken. De plaatselijke juwelier Nederlof is enthousiast over de aandacht die het Lierse museum schenkt aan het unieke ambacht van zilverbewerken en de kunststukken die daarmee tot stand komen. Die middag gaat de juwelier een zilveren schaal maken en erbij vertellen, zodat u met eigen ogen kunt zien wat een prachtig ambacht de zilversmid heeft. Hij werkt temidden van de collectie, waar ook oude gereedschappen uit het Zilvermuseum in Schoonhoven in de vitrines liggen. Verder kunt u op een film uit de jaren ´50 zien hoe het er in de zilverfabriek aan toeging.

Zaterdag 7 april tussen 13.30 en 16.00 uur te zien in Museum ‘De Timmerwerf’.

Meubelrestaurateur bekijkt uw meubelstuk in De Timmerwerf

Traditiegetrouw komt meubelrestaurateur Luc Zwinkels van atelier Lucas Carpinus dit voorjaar een dag in de werkplaats staan om te vertellen over zijn bijzondere vak en wel op zaterdag 31 maart. Dit keer heeft Luc als thema gekozen de herkenning en determinatie van de verschillende houtsoorten. Hij maakt daarbij gebruik van loep en microscoop om via de vatstructuur het hout te herkennen. Verder leveren de verschillende manieren van zagen interessante houtkenmerken op. Radiaal, tangentiaal, kopshout en houttekening zijn de vaktermen daarbij.

De bezoekers kunnen meubels of onderdelen daarvan meenemen en houten kunstvoorwerpen. Luc probeert de vragen van de bezoekers zo goed mogelijk te beantwoorden.

Zaterdag 31 maart tussen 10.00 en 16.00 uur in Museum ‘De Timmerwerf’

Was het kunst of was het kitsch?

Op donderdag 22 maart was juwelier taxateur Chris van Waes in museum De Timmerwerf, waar hij temidden van de expositie ´Sprekend zilver´ bezoekers ontving met hun zilveren en gouden bezittingen. De bezoekers toonden hun schatten en Van Waes bekeek en onderzocht ze nauwkeurig. Hij bepaalde het zilver- en goudgehalte en wist de eigenaren leuke bijzonderheden te vertellen over de stukken. De animo om meer te weten over de ingebrachte stukken was groot en veel bezoekers bleven tot het eind om te luisteren naar de interessante verhalen. Een leuke en succesvolle avond.

Was het kunst of kitsch?

DSCN7517.JPG
DSCN7518.JPG
DSCN7520.JPG
DSCN7521.JPG
DSCN7522.JPG
DSCN7524.JPG
DSCN7525.JPG

Mini-expositie Jantine Kreeft in museum De Timmerwerf

Zaterdag 17 maart tussen 10.00 en 16.00 uur

In de entree van het museum is een mini-expositie ingericht met het werk van Jantine Kreeft-Smits. Zij heeft zich gedurende jaren gespecialiseerd in de kalligrafie, de kunst van het schoonschrijven. Haar creativiteit op dit gebied openbaart zich in allerlei vormen van kalligrafie en haar meest recente werk is het kalligraferen op kaarsen.

Jantine beheerst ook de kunst van het boekbinden en papier scheppen. Daarnaast bekwaamt ze zich in de cartonnagetechniek, wat een prachtig assortiment aan dozen en doosjes oplevert. Perfectie is daarbij haar standaard.

Op zaterdag 17 maart is Jantine een dag aanwezig om te kalligraferen en nog meer van haar werk te tonen. Ze kan u daar alles van laten zien en uitleggen.

Zaterdag 17 maart tussen 10.00 en 16.00 uur te zien in Museum ‘De Timmerwerf’, Hoofdstraat 63 in De Lier.

Mini expo Jantine Kreeft

DSCN7505.JPG
DSCN7512.JPG
DSCN7510.JPG
DSCN7508.JPG
DSCN7506.JPG

‘Is het kunst of is het kitsch?’ in museum De Timmerwerf

In het kader van de expositie ‘Sprekend zilver’, die tot en met 30 juni in het museum is te bewonderen, worden er activiteiten georganiseerd die betrekking hebben op zilveren voorwerpen.

Zo komt op donderdag 22 maart juwelier antiquair Chris van Waes uit Poeldijk ’s avonds van 20.00 tot 21.30 uur in de werkplaats van het museum staan. Veel mensen bekijken al jaren het tv-programma ‘Tussen kunst en kitsch’ en misschien heeft u een of meerdere objecten waarover u meer wilt weten en die u wilt laten taxeren. Daarbij zijn zowel zilveren als gouden voorwerpen welkom. Stap binnen en laat u verrassen.

Donderdag 22 maart tussen 20.00 en 21.30 uur in Museum ‘De Timmerwerf’, Hoofdstraat 63 in De Lier.

Timmerfeest 3 maart

_DSC1259.JPG
_DSC1260.JPG
IMAG0978.jpg

‘Sprekend zilver’ in De Timmerwerf

Op zaterdag 3 maart start de nieuwe expositie met gebruikszilver uit de collectie van verzamelaar Jan Anderson van Streekmuseum Jan Anderson in Vlaardingen.

Met zilver kon je vooral in de negentiende en het begin van de twintigste eeuw laten zien hoe welvarend je was. Het begon met een zilveren cassette, die al snel gevolgd werd door luxe artikelen als druivenscharen, mergboren, kaasduimen, pepermunt- en loddereindoosjes en naaigerei. De heren maakten mooie sier met hun tabakspot, het pijpenkomfoor, de snuifdoos en alles wat met roken te maken had.

(Lees meer......)

UNIEKE PRESENTATIE VAN DE ‘SCHATTEN’ VAN DE TIMMERWERF.

Museum De Timmerwerf vormt samen met de Dom het historisch hart van De Lier. In 1994 werd een eeuwenoude timmerwerkplaats van de ondergang gered door een enthousiaste groep particulieren en bedrijven. Na de restauratie van het gebouw en de inrichting kreeg De Timmerwerf in 2000 zijn bestemming als museum.

Vele wisseltentoonstellingen en andere activiteiten hebben hier in de afgelopen jaren plaatsgevonden. Nu is de tijd gekomen om ook op een andere manier de unieke en veelal eeuwenoude objecten in de museumcollectie aan een breed publiek te presenteren.
Op moderne wijze kan de bezoeker straks kennismaken met hoe in het verleden het timmerambacht bedreven werd. Gereedschappen die betrekking hadden op de bouw en het onderhoud van molens en hooibergen zullen via beeld en geluid nader belicht gaan worden. Denk hierbij aan de kaapstander, profielschaven, kelderwinden, etc.

Daarnaast zal de Westlandkaart, die nu al via internet te bezoeken is, op interactieve wijze worden geïntegreerd. Hierop zal veel historische informatie over De Lier te vinden zijn, waaronder ook alle molens die bij De Timmerwerf in onderhoud waren.
Als de nieuwe vorm van presenteren straks gereed is, is het museum weer ’up to date’ voor de komende jaren. Voor de gehele aanpak is een investering nodig van € 70.000, wat deels gefinancierd wordt uit eigen middelen en naar wij hopen via subsidiebijdragen vanuit diverse fondsen.

Voor het onderhoud en het actueel houden van de informatie zal echter een fors exploitatietekort ontstaan, dat wij niet zelf kunnen invullen. Dit tekort willen wij voor de komende acht jaar afgedekt hebben. Hiervoor wordt binnenkort een wervingsactie gestart.

In memoriam Anton van der Sande

Wij gedenken ons oud-bestuurslid Anton van der Sande, die op 11 november j.l. overleed. In december 1993 benaderde het voorlopig bestuur van De Timmerwerf hem met de vraag om in het bestuur plaats te nemen. Een schot in de roos, want Anton heeft die functie met verve en passie vervuld tot hij in 2011 afscheid nam van het bestuur. Dit betekende geenszins het einde van zijn betrokkenheid, want Anton bleef aan het museum verbonden als vrijwilliger. We kunnen wel stellen dat hij tot in de haarvaten van het museum zat en dat tot bijna het laatste moment, toen we hem vanwege zijn afnemende gezondheid moesten gaan missen op de vrijdagochtend.

Die vrijdagochtend stond model voor alle activiteiten die Anton runde voor het museum. Zijn timmerkwaliteiten waren zeer beperkt, maar het wekelijks opwinden van de klok, zijn verhalen en zijn grappen uit de scheurkalender bepaalden zestien jaar lang de sfeer binnen een hechte groep mensen. Zijn warme belangstelling en collegialiteit fungeerden als smeerolie.

Die was ook kenmerkend in zijn omgang met het bestuur, de vrijwilligers, de leden van de Club van 100 en de donateurs en niet te vergeten de kinderen, die De Timmerwerf bezochten. Anton kon hen moeiteloos twee uur bezighouden met zijn verhalen en met het timmeren van houten speelgoed. Niet alleen de kinderen hingen aan zijn lippen, ook de overige bestuursleden en suppoosten konden heel wat van hem leren.

Antons kennis van de geschiedenis van De Lier en het Westland was fenomenaal. Gelukkig hebben veel inwoners daar kennis van kunnen nemen, want Anton heeft veel – vaak in samenwerking met anderen – gepubliceerd.
Genieten hebben we ook van hem geleerd. Je kunt veel werk verzetten als je het met plezier en vanuit je hart doet. De geneugten van het leven liet Anton niet aan zich voorbijgaan. Na afloop van een vergadering was een welverdiend borreltje op zijn plaats en na de opening van de exposities nam Anton zijn vaste plaats in aan de keukentafel om alle gasten van een drankje te voorzien.

De Timmerwerf heeft altijd onvoorwaardelijk op hem kunnen rekenen. We zijn hem dankbaar voor alles en zoals Cor van de Mark het in zijn dankwoord formuleerde: we zijn hem schatplichtig.

De Theebukker op het voorplein van Museum De Timmerwerf

Expo Sprekend Zilver (3 maart t/m 30 juni)
Expo Sprekend Zilver (3 maart t/m 30 juni)
Open huis Historische Werkgroep Oud De Lier (10:00-12:00 uur) - Jantine Kreeft demonstreert de kunst van kartonnage (10:00-16:00 uur)
Open huis Historische Werkgroep Oud De Lier (10:00-12:00 uur) - Jantine Kreeft demonstreert de kunst van kartonnage (10:00-16:00 uur)
Uitstapje met de vrijwilligers van De Timmerwerf. Daardoor zijn wij geopend van 10:00-12:00 uur
Uitstapje met de vrijwilligers van De Timmerwerf. Daardoor zijn wij geopend van 10:00-12:00 uur
Houtdraaigroep De Lier
Houtdraaigroep De Lier