Zaterdag 14 januari Mark Stolze / Gerard van der Stok

De horizon van het Westland werd vanaf het begin van de twintigste eeuw vooral bepaald door de vele honderden gemetselde tuindersschoorstenen. Korte en lange schoorstenen, veelal opgetrokken uit roodgebakken radiaalstenen maar soms ook van betonstenen.

Het bouwen van een schoorsteen was specialistenwerk dat meestal werd uitgevoerd door bouwlieden uit Brabant, maar ook lokale metselbedrijven bouwden schoorstenen. De metselaars van Den Hoed Bouw laten zien hoe dat in zijn werk ging en hoe je een lange schoorsteen zo strak en taps, van breed naar smal, kon metselen. Daar hadden ze vast en zeker aparte trucjes voor.

De Theebukker op het voorplein van Museum De Timmerwerf

Expositie "Pompen of verzuipen" over de wateroverlast in De Lier 1998. Tot juni 2019
Expositie "Pompen of verzuipen" over de wateroverlast in De Lier 1998. Tot juni 2019
Koningsdag. Museum gesloten
Koningsdag. Museum gesloten
Timmerfeest voor kinderen in de werkplaats van 13:00 tot 16:00 Gratis + Open Huis Werkgroep Oud De Lier van 10:00 tot 12:00 uur
Timmerfeest voor kinderen in de werkplaats van 13:00 tot 16:00 Gratis + Open Huis Werkgroep Oud De Lier van 10:00 tot 12:00 uur
Fietstocht vanuit De Timmerwerf langs plaatsen met een oorlogsverleden
Fietstocht vanuit De Timmerwerf langs plaatsen met een oorlogsverleden