Zaterdag 14 januari Mark Stolze / Gerard van der Stok

De horizon van het Westland werd vanaf het begin van de twintigste eeuw vooral bepaald door de vele honderden gemetselde tuindersschoorstenen. Korte en lange schoorstenen, veelal opgetrokken uit roodgebakken radiaalstenen maar soms ook van betonstenen.

Het bouwen van een schoorsteen was specialistenwerk dat meestal werd uitgevoerd door bouwlieden uit Brabant, maar ook lokale metselbedrijven bouwden schoorstenen. De metselaars van Den Hoed Bouw laten zien hoe dat in zijn werk ging en hoe je een lange schoorsteen zo strak en taps, van breed naar smal, kon metselen. Daar hadden ze vast en zeker aparte trucjes voor.

De Theebukker op het voorplein van Museum De Timmerwerf

Expositie "Schering en inslag". 2 september 2017 t/m 10 februari 2018
Expositie "Schering en inslag". 2 september 2017 t/m 10 februari 2018
Houtdraaigroep De Lier
Houtdraaigroep De Lier
Historische Werkgroep Oud De Lier. 10:00 tot 12:00
Historische Werkgroep Oud De Lier. 10:00 tot 12:00
Avond voor Vrienden van De Timmerwerf
Avond voor Vrienden van De Timmerwerf