Sponsors

UNIEKE PRESENTATIE VAN DE ‘SCHATTEN’ VAN DE TIMMERWERF.

Museum De Timmerwerf vormt samen met de Dom het historisch hart van De Lier. In 1994 werd een eeuwenoude timmerwerkplaats van de ondergang gered door een enthousiaste groep particulieren en bedrijven. Na de restauratie van het gebouw en de inrichting kreeg De Timmerwerf in 2000 zijn bestemming als museum.

Vele wisseltentoonstellingen en andere activiteiten hebben hier in de afgelopen jaren plaatsgevonden. Nu is de tijd gekomen om ook op een andere manier de unieke en veelal eeuwenoude objecten in de museumcollectie aan een breed publiek te presenteren.
Op moderne wijze kan de bezoeker straks kennismaken met hoe in het verleden het timmerambacht bedreven werd. Gereedschappen die betrekking hadden op de bouw en het onderhoud van molens en hooibergen zullen via beeld en geluid nader belicht gaan worden. Denk hierbij aan de kaapstander, profielschaven, kelderwinden, etc.

Daarnaast zal de Westlandkaart, die nu al via internet te bezoeken is, op interactieve wijze worden geïntegreerd. Hierop zal veel historische informatie over De Lier te vinden zijn, waaronder ook alle molens die bij De Timmerwerf in onderhoud waren.
Als de nieuwe vorm van presenteren straks gereed is, is het museum weer ’up to date’ voor de komende jaren. Voor de gehele aanpak is een investering nodig van € 70.000, wat deels gefinancierd wordt uit eigen middelen en naar wij hopen via subsidiebijdragen vanuit diverse fondsen.

Voor het onderhoud en het actueel houden van de informatie zal echter een fors exploitatietekort ontstaan, dat wij niet zelf kunnen invullen. Dit tekort willen wij voor de komende acht jaar afgedekt hebben. Hiervoor wordt binnenkort een wervingsactie gestart.

Sponsors

Fonds Westland
Beheerstichting Loswal de Bonnen
Coöperatiefonds Rabobank Westland
Drukkerij Riezebos

Bij Museum De Timmerwerf zijn ruim vijftig vrijwilligers betrokken die zich op diverse terreinen inzetten om de geschiedenis van de historische werkplaats met timmermanswoning levend te houden.

Voor de Lierse samenleving is de instandhouding van een van de laatste historische locaties in het centrum van het dorp van groot belang.

Stichting De Timmerwerf is voor haar inkomsten sterk afhankelijk van bijdragen van de Club van 100 en van ‘De Vrienden van De Timmerwerf’. De stichting ontvangt voor de dekking van haar exploitatie geen subsidies.

Club van 100

De naamstelling komt nog uit de tijd van de gulden, maar na de invoering van de euro, is de jaarlijkse bijdrage vastgesteld op € 45,00 per jaar.

De leden van de Club van 100 ontvangen 3 x per jaar de nieuwsbrief en hebben met hun gezin gratis toegang tot het museum.

Daarnaast organiseert het bestuur in De Timmerwerf of in De Bongaard regelmatig interessante activiteiten voor de leden.
Leden van de Club van 100 hebben eens in de twee jaar de gelegenheid, om zonder de kosten van zaalhuur, een activiteit of een feestje in De Bongaard te organiseren.

Wilt u lid worden van de Club van 100 met een jaarlijkse bijdrage van € 45,00 en hiermee het werk van De Timmerwerf ondersteunen? Stuurt u dan een email en wij nemen contact met u op.

Vrienden van De Timmerwerf

Voor de instandhouding van dit historisch erfgoed in De Lier is de bijdrage van de groep Vrienden ook van groot belang.
Vrienden van De Timmerwerf ontvangen de nieuwsbrief 3 x per jaar en hebben met hun gezin gratis toegang tot het museum.

Wilt u Vriend worden van De Timmerwerf voor minimaal € 12,50 per jaar? Stuur een email en wij nemen contact met u op.

ANBI

De Timmerwerf is een instelling die bij de belastingdienst is geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (culturele ANBI). Dat betekent dat leden van de Club van 100 en Vrienden giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting kunnen aftrekken binnen de daarvoor geldende regels. Een ANBI hoeft geen erf- of schenkingsbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die zij ontvangt voor het algemeen belang. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Giften aan De Timmerwerf

De Timmerwerf is een instelling die bij de belastingdienst is aangewezen en geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (culturele ANBI), RSIN nr. 8059 58 629.

Voor gewone giften gelden een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van € 60. Wat u meer betaalt dan dit drempelbedrag, mag u in aftrek brengen. Maar u mag niet meer aftrekken dan het maximum. Dat is 10% van uw drempelinkomen.

Giften aan een culturele ANBI (De Timmerwerf) mag u voor de berekening van uw aftrekpost verhogen met 25%. Deze verhoging is maximaal € 1.250.

Om uw aftrek te maximaliseren bestaat er de mogelijkheid om uw gift om te zetten in een periodieke gift (lijfrente), in dit geval hoeft u geen rekening te houden met de drempel van 1%, u trekt nl. het volledige bedrag af van uw inkomen, hieraan zijn een aantal voorwaarden verbonden.

- U hebt de gift voor De Timmerwerf laten vastleggen middels een Overeenkomst Periodieke gift in geld
- U maakt minstens 1 keer per jaar het bedrag over naar De Timmerwerf 
- Deze bedragen zijn steeds even hoog
- U maakt deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar over
- Het mag ook langer dan 5 jaar, maar de gift moet stoppen uiterlijk bij uw overlijden.

Stichting De Timmerwerf ANBI gegevens 2022

Stichting De Timmerwerf ANBI gegevens. Download

ANBI Publicatie gegevens 2022

ANBI Publicatie gegevens 2022 Download

De Theebukker op het voorplein van Museum De Timmerwerf

Expositie Lierse Amateur Kunstenaars van 15 juli tot 23 september
Expositie Lierse Amateur Kunstenaars van 15 juli tot 23 september
Amateur schilder André Patijn in De Timmerwerf. Van 13.00 tot 16.00 uur
Amateur schilder André Patijn in De Timmerwerf. Van 13.00 tot 16.00 uur
Houtdraaigroep De Lier
Houtdraaigroep De Lier