Vrijwilligers

Zonder vrijwilligers kunnen we niet draaien, maar we beschikken gelukkig over een groot aantal enthousiaste mensen dat op allerlei terreinen bij De Timmerwerf actief is. Heeft u ook interesse om iets voor De Timmerwerf te doen, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij zullen dan met u naar een geschikte invulling kijken. 

Hieronder alvast een overzicht met een scala aan werkzaamheden.

Klusteam
Op vrijdagmorgen werkt het ‘klusteam’ in de werkplaats. Zij maken allerlei houten voorwerpen die we in de ‘winkel’ weer verkopen. Daarnaast verzorgen zij ook kleine onderhoudsklussen en helpen ze bij de inrichting van tentoonstellingen. De collectie wordt geïnventariseerd en gedigitaliseerd. 

Gastheren en Gastdames
Voor de bemensing tijdens de openingsuren zorgen onze gastheren en gastdames voor de ontvangst van bezoekers. Het museum is altijd open op zaterdag tussen 10.00 en 16.00 uur en deze vrijwilligers worden via een rooster periodiek ingedeeld.

Schoonmaken
Op vrijdagochtend wordt het pand schoongemaakt door een vrijwilligster. Een of twee keer per jaar wordt er grote schoonmaak gehouden, waarvoor extra handen bijzonder welkom zijn.

Houtdraaiwerkgroep
De Houtdraaigroep De Lier komt ongeveer zeven keer per jaar op een zaterdag bij elkaar in de werkplaats van De Timmerwerf. Onder leiding van een ervaren houtdraaier oefenen zij met het draaien van de meest uiteenlopende houten voorwerpen. Als u interesse heeft om te gaan houtdraaien, loop dan een keer binnen op een van de houtdraaidagen. Op de website kunt u de eerstvolgende houtdraaidag bij ‘Agenda’ vinden. U kunt ook contact opnemen met de coördinator Wim Lagerweij wlag@kabelfoon.nl.

Werkgroep Groeikaart De Lier
De Timmerwerf is mede initiatiefnemer van het project ‘Westlandkaart’. Hierin werken wij samen met een aantal andere organisaties aan het digitaal toegankelijk maken van historische informatie voor op de website. Een aparte werkgroep Groeikaart De Lier verzamelt historische informatie van De Lier en maakt die geschikt voor plaatsing op de ‘Westlandkaart’. Een uniek project waarbij we de lokale geschiedenis voor een breed publiek toegankelijk willen maken.

De Historische werkgroep Oud De Lier (opgericht 1973) werkt samen met stichting De Timmerwerf en maakt voor haar documentatie gebruik van de naast De Timmerwerf gelegen Zaagloods. De werkgroep is actief met het verzamelen van historisch bronmateriaal en beschikt over een ruime bibliotheek. Op elke eerste vrijdag van de maand is er van 10:00 top 12:00 uur open huis.

Werkgroep exposities
Binnen De Timmerwerf zijn steeds een of meer werkgroepen actief die zich bezighouden met de voorbereiding van tentoonstellingen. Dat kan gericht zijn op specifieke Lierse onderwerpen of op thema’s die met cultuur te maken hebben. Voor de invulling van deze werkgroepen kunnen we wel versterking gebruiken.

Werkgroep Textiel
Wij krijgen in De Timmerwerf regelmatig oud textiel aangeboden. Om al het aanwezige textiel te registreren en te beheren is een werkgroep textiel opgericht. Inlichtingen kunt u krijgen bij: Annemie van der Knaap tel. 0174 - 515 263 of e-mail: jcmvdk@kabelfoon.nl.

De Theebukker op het voorplein van Museum De Timmerwerf

Expositie Lierse Amateur Kunstenaars van 15 juli tot 23 september
Expositie Lierse Amateur Kunstenaars van 15 juli tot 23 september
Amateur schilder André Patijn in De Timmerwerf. Van 13.00 tot 16.00 uur
Amateur schilder André Patijn in De Timmerwerf. Van 13.00 tot 16.00 uur
Houtdraaigroep De Lier
Houtdraaigroep De Lier